chcesz mieć wyższą emeryturę wartość ofe składka

 

Po zmianach w przepisach emerytalnych wprowadzonych przez rząd każda osoba urodzona po 31 grudnia 1968 roku, za którą kiedykolwiek była odprowadzana składka do ZUS musi przystąpić do OFE, czyli do Otwartego Funduszu Emerytalnego. OFE tzw. drugi filar zajmuje się gromadzeniem i pomnażaniem pieniędzy przeznaczonych na przyszłą emeryturę. Co miesiąc pracodawca odprowadza do ZUS 19,52% pensji pracownika z czego 17,22% zostaje w ZUS a 2,3% ZUS przelewa do OFE. Opłata obligatoryjna za zarządzanie wynosi w każdym funduszu 3,5% . Do funduszu muszą zapisać się osoby, które: rozpoczęły pracę na umowę o pracę, odbywają płatny staż, prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą, pracują na umowę zlecenie i nie są uczniem/studentem lub mają więcej niż 26 lat lub odbywają płatne praktyki. Fundusz emerytalny wg ustawy należy wybrać w ciągu 7 dni od rozpoczęcia pracy. Jeśli pracujesz dłużej niż 7 dni i nie wybrałeś OFE, to ZUS wylosuje go dla Ciebie. Można należeć tylko do jednego funduszu. Wiele osób zastanawia się nad wyborem lub nad zmianą OFE. Nie bardzo wie, czym kierować się przy podejmowaniu decyzji. Na pewno zwracają uwagę na wyniki inwestycyjne funduszu. A te z kolei mają podstawowy wpływ na wartość jednostki ofe. Jest to jednostka rozrachunkowa, która odzwierciedla wartość składek wpłacanych na konta członków funduszu. Każda przekazana na rachunek członkowski składka emerytalna (po odjęciu stosownych opłat), jest przeliczona na jednostki rozrachunkowe. Ilość jednostek zgromadzonych na rachunku pomnożona przez wartość jednostki ofe w danym dniu pozwala na obliczenie (w złotówkach) wartości zgromadzonego kapitału na rachunku w OFE. W rankingu z dnia 10 października 2011 roku miejsca wg wartości jednostki w zł były następujące: OFE POLSAT, ING OFE, Generali OFE, Nordea OFE, OFE WARTA, OFE PZU Złota Jesień, AXA OFE, Aviva OFE, AEGON OFE, PKO BP Bankowy OFE, Amplico OFE, Allianz Polska OFE, Pekao OFE i na ostatnim miejscu OFE Pocztylion. Dla osoby oszczędzającej na emeryturę wartość jednostki rozrachunkowej ma duże znaczenie. Jeżeli wartość ta systematycznie rośnie, oznacza to, że dany fundusz emerytalny skutecznie pomnaża nasze oszczędności. Jeżeli wartość jednostki rozrachunkowej spada, maleją także oszczędności członka OFE, co może być sygnałem (zwłaszcza jeśli spadek ma miejsce w dłuższym okresie), że warto zastanowić się nad zmianą OFE. Z pomocą jednostki rozrachunkowej członek OFE może zatem łatwo śledzić zmiany stanu swojego indywidualnego konta w danym OFE. Ponieważ oszczędzanie na emeryturę ma charakter długoterminowy, nie ma potrzeby codziennego śledzenia wartości jednostki rozrachunkowej, tak jak to ma miejsce na przykład w przypadku inwestycji giełdowych.